Nasze realizacje

więcej

 

line_short

OFERTA

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. jest:

  • Wykonawstwo robót z zakresu budownictwa komunikacyjnego: kolejowego i drogowego:

-budowa linii kolejowych w ujęciu kompleksowym

-remonty, przebudowa i modernizacja szynowych układów torowych

-budowa dróg kołowych, ulic, placów, parkingów i ciągów komunikacyjnych

  • Wykonawstwo robót budowlanych w zakresie budownictwa kubaturowego i obiektów inżynierskich:

-obiekty dla potrzeb PKP: wagonownie, lokomotywownie, nastawnie, podstacje trakcyjne, budynki dworców, administracyjne itp.

-budownictwo mieszkaniowe

-budynki użyteczności publicznej

-budownictwo przemysłowe: hale, wiaty, magazyny

-tunele, mosty, wiadukty, przepusty

  • Wykonawstwo instalacji wewnętrznych i sieci w zakresie instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych oraz kanalizacji sanitarnej i przemysłowej
  • Działalność w zakresie projektowania budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem branż kolejowych i drogowych
  • Działalność kartograficzna i geodezyjna
  • Wykonawstwo robót w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego:

-linie kablowe

-linie światłowodowe

-stacje bazowe telefonii komórkowej

stopka

Kapitał Zakładowy

1 173 350,00 PLN

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL Spółka Akcyjna,
20-270 Lublin, ul Macieja Rataja 15b, tel. 81 441 00 03, email: expol@prklublin.eu, NIP 946-21-95-497,